2610274267 Μπουκαούρη 29, Πάτρα xamampatron@gmail.com